Micaela van Rijckevorsel

documentairemaker | researcher | producent | auteur | gastcurator

Liefde voor en interesse in kunst en cultuur en mensen die vooral van binnen mooi en rijk geschakeerd zijn. Documentaires maken met als uitgangspunt: kijken naar wat je ziet en luisteren naar wat je hoort. Zo ook publicaties en tentoonstellingen.

Nieuwsgierig natuurlijk.