Project Description

De stijl van Lou Loeber

Publicatie

Credits

tentoonstelling en catalogus De Stijl van lou Loeber
auteur Désirée Koninkx
terzijdes en redactie Micaela van Rijckevorsel
uitgever Kunst aan de Dijk Kortenhoef
jaar 2017

De stijl van Lou Loeber. In 1917 werd de kunstbeweging De Stijl opgericht. De leden van De Stijl streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijke tred hield met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld. Deze hervorming bestond uit het gebruik van een minimum aan kleuren en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving. Louise M. Loeber (1894-1983) maakte deze ontwikkelingen van dichtbij mee, liet zich inspireren maar niet meesleuren. Loeber zocht haar eigen weg. Ze balanceerde tussen de werkelijkheid en het streven naar een ideale leefwereld. Ze zag een socialistische ideaal voor de maatschappij en zocht naar de ideale zuivere schilderkunst met als directe uitdrukkingsmiddelen vorm en kleur. Ze interesseerde zich voor de positie van de vrouw, de tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen stad en platteland, natuur en industrie, tussen mechanisatie en handwerk. Het waren thema’s waar zij haar vorm aan gaf. Haar oeuvre geeft een prachtig beeld van een kunstenaar die zich staande weet te houden in een snel veranderende wereld en in staat was om op die werkelijkheid te reageren in haar werk.

catalogus is uitverkocht

Project Details

Categories: